WSV Lunegat: een enthousiaste watersportvereniging

We zijn een enthousiaste vereniging van watersporters die het Lauwersmeergebied en het Wad als vaargebied hebben gekozen. Onze thuisbasis is de jachthaven “LUNEGAT” in Dokkumer Nieuwe Zijlen. De vereniging is opgericht op 7 mei 2001 en telt momenteel 135 leden

Het doel van de vereniging is om in de haven een sfeer te scheppen die uitnodigt om met elkaar te genieten van dit prachtige gebied en die de verstandhouding in de haven optimaal laat zijn. Als vereniging bieden wij onze leden het volgende:

 • Belangenbehartiging van de leden en de watersport in het algemeen.
 • Belangenbehartiging in het regionale vaargebied.
 • Versteviging van de band tussen de watersporters onderling.
 • Organisatie van activiteiten (o.a. cursussen en lezingen).
 • Uitwisseling van ervaringen tussen leden en andere verenigingen.
 • Een informatiebulletin.
 • Informatie via het eigen mededelingenbord en de website.
 • Vergaderingen en informatieve bijeenkomsten.
 • Interessante cursussen op het gebied van watersport.
 • Lezingen op het gebied van watersport.
 • Bijeenkomsten om het onderlinge contact te verstevigen.