Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter Tiemen Cloo Voorzitter Werkgroep Lauwersmeer Watersportverbond, lid Klankbordgroep Lauwersmeer
Penningmeester Herman Boonstra penningmeester@wsvlunegat.nl
Secretaris Els den Engelsman secretariaat@wsvlunegat.nl
Vice-voorzitter Cees van Roon Lid Werkgroep Lauwersmeer
Algemeen lid Wiebe Graeler Overal inzetbaar
Lid Willem Frans van der Mast Catering
Lid Michiel Jelijs Website