Activiteiten

Activiteiten die door de vereniging worden aangeboden zijn voor de leden gratis of toegankelijk tegen een geringe bijdrage.

De vereniging is lid van het Watersportverbond. Op vertoon van uw lidmaatschap pasje hebt u bepaalde voordelen. Het Watersportverbond behartigd uw belangen bij de overheden.

Kortom: bent u watersporter en spreken bovenstaande doelstellingen u aan, meld u dan ook aan als lid! De contributie bedraagt, inclusief afdracht Watersportverbond, slechts €35.- per jaar (2023).

Onze leden ontvangen:

  • Elk halfjaar het clubblad.
  • Mailing aangaande evenementen.
  • Eind van het vaarseizoen sluiten, om het jaar, af met een havenfeest of met een stampot buffet.

We bieden vele mogelijkheden om via ons activiteitenprogramma uw kennis en vaardigheden van het varen en onderhouden van uw schip op peil te houden en verder te ontwikkelen.

Als u hieraan mee wit doen en wilt profiteren van de voordelen die het lidmaatschap u biedt, dan kunt u zich hier aanmelden.