Rood/groene ton

Stand van zaken Klankbordgroep-overleg Rondje Lauwersmeer

Eind juni hebben we tijdens de vergadering van de Klankbordgroep Rondje Lauwersmeer en nader overleg met de Marrekrite en Rijkswaterstaat de volgende afspraken kunnen maken:

  • Rijkswaterstaat zal de ondieptes in het Dokkumerdiep peilen en op diepte brengen.
  • Ons verzoek om nog 10 marboeien te plaatsen is positief ontvangen door de Marrekrite. Als er cofinanciering komt met de provincies, Gemeente Hogeland en Marrekrite, dan kan dat waarschijnlijk in 2023 gerealiseerd worden. We kunnen als werkgroep Lauwermeer weer de plaats van de boeien aangeven in overleg met de ecologen van Staatsbosbeheer, zoals we dat met de eerste 20 ook hebben gedaan.
  • De eilandjes Stropersplaat worden binnenkort met de aanleg van een pad weer ”beloopbaar” gemaakt. De ruige bebossing wordt aangepakt. Misschien komt er zelfs een zgn. droogtoilet.
  • Marrekrite is in onderhandeling met de gemeente Hogeland voor een langdurig onderhoudscontract voor de Groninger kant, zoals dat ook voor de Friese kant geldt. (Het bestaande contract met de gemeente De Marne liep in 2021 af….)
  • Marrekrite laat binnenkort peilingen verrichten bij de ligplaatsen Stropersplaat, Senneroog en Oostmahorn en maakt een baggerplan. De kosten moeten mede worden opgebracht door de Provincies Fryslân en Groningen, en mogelijk de waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Het slib komt per slot van rekening uit Groningen en Fryslân!
  • Er is een voorziening voor kanoërs aangebracht bij de steiger aan de Strandweg aan de Zoutkamperril.
  • Wij worden betrokken bij de ontwikkeling van de Hoek van de Bant, waar we goede mogelijkheden zien een steiger te plaatsen. Hopelijk komt er t.z.t. ook geld voor beschikbaar.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met hartelijke groet,

Tiemen Cloo