Halen en Brengen (Communicatie en navigatie)

Om acht uur opende de voorzitter de bijeenkomst Halen en Brengen. Hij verwelkomde de 28 aanwezigen.

Voordat de bijeenkomst zou beginnen had de voorzitter een verrassing voor de aanwezigen. Hij overhandigde de havenmeester een grote verenigingsvlag, om op te hangen in de haven.  We hadden nog niet een verenigingsvlag op de haven hangen. De vlag werd met een applaus welkom geheten.

De heer Herman Boonstra, gastheer en begeleider van deze avond, zette uiteen met een uitleg over de wijzigingen van de marifoonkanalen. VDES: afkorting van VHF Data Exchange System. Dit is een nieuw maritiem communicatiesysteem voor het digitaal berichten- verkeer. Voor de invoering worden een aantal marifoonkanalen, die nu voor analoge spraakcommunicatie worden gebruikt, gewijzigd. Deze kanalen zijn dan niet meer beschikbaar voor de analoge spraakcommunicatie. Wil men in de toekomst nog steeds gebruikmaken van analoge spraak dan moet men uiterlijk 31 december 2023 de analoge  simplexkanalen 1027 en 1028 in de  marifoon laten programmeren. Een installateur kan u hierbij helpen. Vanaf 1 januari 2024 wordt de nieuwe indeling volledig in gebruik genomen binnen Europa. Op de website www.rdi.nl/documenten/publicaties/2022/12/14wijziging-marifoonkanalen is meer informatie te vinden.

De heer Boonstra  heeft dit uitmuntend uitgelegd en vele vragen van de deelnemers kunnen beantwoorden.

Hierna ging het gesprek verder over navigatie programma’s die men gebruikt aan boord. Er was genoeg stof om de avond verder te vullen en voor iedereen wel een onderwerp waar men veel over kon vragen. De gebruikers van deze programma’s konden veel uitleg hierover geven. Al met al was dit een gezellige en leerzame “Halen en brengen” avond.

De heer Boonstra bedankte iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenste iedereen een goede reis naar huis toe.

Na afloop was er nog tijd om nog even gezellig na te praten aan de bar.