Reanimatie-cursus

Verslag reanimatiecursus

Tegen 9.30 hebben 13 deelnemers zich verzameld in de kantine van Jachthaven Lunegat. De groep bestaat uit herhalers en nieuwkomers. Na het introduceren van de cursusleider Hans Palsma van Profinit Healthcare start het serieuze gedeelte van de dag, en Hans neemt voortvarend het woord:

Voordat we met hulpverlening kunnen starten moeten we eerst vaststellen wat de situatie is, waarbij wij bijvoorbeeld bij het slachtoffer onderscheid maken tussen bewusteloosheid en het achterblijven van ademhaling.

Vervolgens wordt uitgelegd hoe we hulp in schakelen. 112, burgerhulpverlening en AED. Het redden van een medemens is een heldendaad maar we worden er op gewezen onze eigen veiligheid toch eerst te waarborgen.

Een vrijwilliger uit de groep meldt zich als slachtoffer en er wordt als zodanig voor uitleg gebruikt. Eerst komt de ligging van het slachtoffer aan de beurt, het draaien op de rug, controle en vervolgens de stabiele zijligging. Bij geen ademhaling of als je onzeker bent, neem contact met 112, telefoon op de speaker, ze helpen bij wat je kunt verwachten en met het op gang brengen van professionele hulp. Voor onze toepassing wordt er ingezoomd op drenkelingen!

We vervolgen met een praktijkoefening, draaien op de rug, controles en stabiele zijligging. Na het genot van een kopje koffie/thee met speculaas gaan we verder met het praktijkgedeelte reanimatie zowel zonder als met behulp van AED. Er wordt geoefend op de oefenpoppen. Na afloop wordt er nog aandacht besteed aan slachtoffers met ICD of pacemakers en wordt het onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen.

De groep was als geheel een actief deelnemer, er was veel belangstelling voor de materie en er werden dan ook veel vragen afgevuurd op de instructeur, die deze adequaat beantwoordde.
Aan het eind werden de cursus certificaten uitgereikt waarmee de deelnemers zich indien zij dat willen kunnen aanmelden bij hartslag.nu. Het was een geslaagde ochtend waarbij veel geleerd is wat we liever nooit willen toepassen maar indien nodig goed is om te kunnen.

Mocht er in de haven een geval van hartstilstand zijn is het toch goed om te weten dat er mensen zijn die weten wat ze aan het doen zijn. Daarbij kunnen we gebruik maken van de AED die hangt in het nieuwe toiletgebouw. Geruststellende gedachte toch?