Groene ton

Stand van zaken Werkgroep Lauwersmeer

De werkgroep Lauwersmeer maakt zich sterk voor het optimaliseren van de watersportvoorzieningen op en rond het Lauwersmeer en het onderhoud ervan. Dat we deel uitmaken met de Klankbordgroep Lauwersmeer heeft veel voordelen. We praten mee met de provincies, gemeenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en Marrekrite en hebben zo vaak belangrijke directe contacten.

Een samenvatting van de zaken waar we ons mee bezig houden of voor hebben ingezet:

  • De 20 marboeien voldoen goed, er wordt veel gebruik van gemaakt. We proberen er nog 10 bij te krijgen.
  • De klampen op de schuine palen van Senneroog aan de westzijde zijn geplaatst en zo zijn er dus weer meer aanlegmogelijkheden.
  • De 4 steigers in de Zoutkamperril zijn vernieuwd.
  • Er worden reflecterende strips aangebracht op de betonning Dokkumerdiep, zodat bij duisternis de geul beter te bevaren is.
  • De ondieptes bij de aanlegplaatsen worden uitgebaggerd door Marrekrite.

Wensen ingebracht bij Klankbordgroep:

  • Het plaatsen van nog 10 marboeien op het meer
  • Het verbreden van de geul Dokkumerdiep tussen de ingang Ezumazijl en Senneroog
  • Aanlegsteiger bij Hoek van de Bant
  • Kano steiger in de Zoutkamperril