Vergader-hamer

Verslag algemene ledenvergadering 2022

De agenda werd vlot afgehandeld.

  • De financiële stukken waren prima in orde.
  • Cees van Roon werd herkozen als bestuurslid.
  • Willem van der Woude trad na 4 jaar af.
  • Willem Frans van der Mast werd met algemene stemmen gekozen als nieuw bestuurslid. Hij zal o.a. de catering in de kantine verzorgen.
  • De contributie kan op €35 gehouden worden.
  • Het activiteitenprogramma 2023 is besproken en positief ontvangen.

De consumpties en de hapjes werden door de vereniging aangeboden. Na afloop van het officiële gedeelte was het nog heel gezellig in de kantine. De vergadering werd goed bezocht door een dertigtal leden.

Download het uitgebreide verslag